ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Sú v koreňovej čistiarni komáre?

V koreňovej čistiarni sa komáre nevyskytujú, pretože ku svojmu vývoju potrebujú voľnú vodnú hladinu a tá u väčšiny typov koreňových čistiarní, ktoré navrhujeme vôbec nie je. Takže sa premnoženia komárov na svojej záhrade nemusíte báť.


Zapácha koreňová čistiareň?

Koreňová čistička nezapácha. No tak isto, ako u iných typov čistiarní odpadových vôd a u kanalizáciách objektov nie je cítiť žiadny priamy zápach, pokiaľ sú tieto objekty správne navrhnuté a postavené. To je dôležité hlavne pri kanalizačných šachtách a pri septikoch, kde prebiehajú anaeróbne procesy bez prístupu vzduchu vytvárajúce najväčší zápach. Pri koreňovej čistiarni odpadová voda preteká popod štrkový filter, takže zápach je takýmto spôsobom eliminovaný. Zápach vzniká skôr pri nízkom tlaku z kanalizácie a septiku, ako z koreňovej čističky tá vonia skôr po zemine. Dokonca ani u francúzskeho systému koreňovej čističky, kde sa odpadová voda vypúšťa priamo na povrch filtračného poľa necítiť žiadny zápach v okolí, pretože vďaka optimálnemu návrhu a rastliny pokrývajú celé filtračné pole.

Fungujú koreňové čistiarne aj v zime?

Na internete sa stretnete z množstvom odborníkov ktorí tvrdia, že koreňové čističky v zime nefungujú. No títo odborníci sú len teoretici nemajú žiadne skúsenosti a reálne stavby. Naozaj si myslíte, že by sme navrhovali čistiarne odpadových vôd, ktoré by fungovali iba každého pol roka? Ako je potom možné, že výsledky rozbor sú v zime v rámci platných limitov? Myslíte si, že koreňová čistiareň v meste Orhei v Moldavsku (na obrázku) pre 20 000 ľudí sa na zimu vypína?

Prečo koreňová čistiareň funguje aj v zime?

Mnoho ľudí si myslí, že koreňová čistička čistú vodu pomocou koreňov a potom majú pocit, že keď rastliny v zime nerastú tak čistiareň nemôže čistiť.

Pre laikov je to na prvý pohľad logické uvažovanie. Pravdou ale je že pri koreňových čističkách to tak nie je. Hlavný podiel na čistení odpadových vôd majú baktérie, rovnako ako u klasickej biologickej čistiarni odpadových vôd, ktoré sa v koreňovom poli vyskytujú bez ohľadu na to či tam rastliny sú alebo nie. Baktérie prežívajú vo filtračnom poli koreňovej čistiarni celý rok. Jediné, čo sa v zime deje je to, že baktérie úmerne s teplotou znižujú svoj metabolizmus a tým znižujú účinnosť čistenia zhruba o 5%. My, ako projektanti to vieme, a preto navrhujeme čistiarne práve na horšie zimné obdobia. Vo výsledku sú koreňové čistiarne rovnakého typu väčšie čím viac na sever ideme a čím je priemerná zimná teplota nižšia. V teplých krajinách to je zase naopak, napríklad pre koreňovú čistiareň ECOver stačí plocha na jedného obyvateľa len 1-2 m2, zatiaľ čo u nás je potrebná plocha 3-4 m2 pre pripojeného obyvateľa.