ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Sú v koreňovej čistiarni komáre ?

V koreňovej čistiarni sa komáre nevyskytujú, pretože ku svojmu vývoju potrebujú voľnú vodnú hladinu a ta u väčšiny typov koreňovej čistiarni, ktoré navrhujeme, vôbec nie je,

Takže sa premnoženia komárov na svojej záhrade nemusíte báť.


Zapácha koreňová čistiareň ?

Koreňová čistička nezapácha.

No tak isto, ako u iných typov čistiarní odpadových vôd a u kanalizáciách objektov nie je cítiť žiadny priamy zápach, pokiaľ sú tieto objekty správne navrhnuté a postavené.

To je dôležité hlavne u kanalizačných šachtách a u septikov, kde prebiehajú anaeróbne procesy bez prístupu vzduchu, ktoré vytvárajú najväčší zápach. Pri koreňovej čistiarni odpadová voda preteká popod štrkový filter takže zápach by mal byť eliminovaný. Zápach vzniká skôr pri nízkom tlaku z kanalizácie a septiku, ako z koreňovej čističky tá vonia skôr po zemine.

Dokonca ani u francúzskeho systému koreňovej čističky, kde sa odpadová voda pusta priamo na povrch filtračného poľa necítiť žiadny zápach v okolí. Pretože to je kvôli optimálnemu návrhu a rastliny pokrývajú celé filtračné pole.




Fungujú koreňové čistiarne aj v zime alebo najväčšie nezmysli ktoré o tejto technológii tradujú.

Na internete sa stretnete z množstvo odborníkov, ktorí tvrdia, že koreňové čističky v zime nefungujú. No títo odborníci sú len teoretici nemajú žiadne skúsenosti a reálne stavby.

Naozaj si myslíte, že by sme navrhovali čistiarne odpadových vôd, ktoré by fungovali iba každého pol roka? Ako je potom možné, že výsledky rozbor sú v zime v rámci platných limitov?

Myslíte si, že koreňová čistiareň na obrázku pre 20 000 ľudí sa na zimu vypína?


Prečo, teda koreňová čistiareň funguje aj v zime?

Mnoho ľudí si myslí, že koreňová čistička čistú vodu pomocou koreňov a potom majú pocit, že, keď rastliny v zime nerastú tak čistiareň nemôže čistiť.

Pre laikov je to na prvý pohľad logické uvažovanie. Problém je, ale v tom, že tak to u koreňových čističkách nie je. Hlavný podiel na čistení odpadových vôd majú baktérie, tak isto ako u klasickej biologickej čistiarni odpadových vôd. Baktérie prežívajú vo filtračnom poli koreňovej čistiarni celý rok. Jediné, čo sa v zime zásadné deje je, že baktérie znižujú svoj metabolizmus úmerne s teplotou a tým znižujú účinnosť zhruba o 20. My, ako projektanti to vieme, a preto navrhujeme čistiarne práva na horšie zimné obdobia. Optimálna funkcia sa dosahuje zväčšením filtračného poľa. Objem, ale nehrá veľkú rolu aj keď si to niektorý projektanti myslia. Vo výsledku sú koreňové čistiarne rovnakého typu väčšie čím viac sme na severe čím je zima väčšia. V teplých krajinách to je zase naopak napríklad pre koreňovú čistiareň ECOVER stačí plocha na jedného EO 1-2 m2 no u nás je potrebná plocha 3-4m2 pre správnu funkciu.