FUNKCIA KOREŇOVEJ ČISTIČKY

Ako funguje koreňová čistička

Zajíma Vás, ako funguje koreňová čistička ? Princíp čistenia vody je podobný ako pri biologickej čistiarni odpadových vôd. Hlavný podiel na odstránení znečistenia majú baktérie, ktoré využívajú znečisťujúce látky v odpadovej vode k svojmu metabolizmu. K týmto biologickým procesom pristupujú tiež fyzikálne (filtrácia nečistôt na štrku) a chemické procesy (reakcia látok so substrátom a inými látkami). Rastliny majú v koreňovej čistiarni podpornú funkciu a na čistení vody sa podieľajú len okrajovo. Preto čistička bez problémov funguje aj v zime, keď sú rastliny mimo vegetačného obdobia.


Akú vodu môžu koreňové čistiarne čistiť

Koreňové čističtičky sa v dnešnom svete bežne používajú na čistenie komunálnych odpadových vôd z obcí, rodinných domov, rekreačných zariadení alebo penziónov. Obzvlášť vhodné sú pre menšie obce do 2500 obyvateľov. V takýchto prípadoch majú len málokedy vhodnejšiu ekonomicky efektívnejšiu alternatívu. Používajú sa ale aj pre väčšie aglomerácie.

V štátoch, kde nemajú voči koreňovkám zbytočné predsudky sa používajú na čistenie odpadových vôd vznikajúcich v priemysle, v chemickom priemysle, na čistenie skládkových vôd a v ďalších oblastiach.
Výhody koreňových čistiarní

  • Hlavnou výhodou koreňových čistiarní sú ich nulové alebo minimálne energetické nároky potrebné na vyčistenie odpadových vôd. Vďaka tomu majú koreňové čistiarne odpadových vôd oproti konvenčným čističkám nízke prevádzkové náklady na spotrebu elektrickej energie. Okrem nízkych prevádzkových nákladov majú koreňové čistiarne aj menšiu náročnosť na obsluhu a jej kvalifikáciu pri prevádzke napríklad pre obecnú ČOV.

  • Esteticky dopĺňajú okolie

  • Veľmi dobre sa vyrovnávajú s nestálym prítokom odpadovej vody

  • Sú vhodné aj ako obecné čistiarne

  • Potrebujú veľmi nízke prevádzkové náklady oproti iným druhého čistenia

  • Nepotrebujú elektrickú energiu

  • Vyžadujú minimálnu údržbu

  • Majú dlhodobú životnosť

  • Dokážu čistiť všetku vodu z domácnosti

  • Priaznivo ovplyvňujú mikroklímu okolia