Víťaz súťaže najlepší nápad - Green fond

Najlepší Eko nápad podporuje biznis nápady mladých ľudí ako šetriť prírodu a energiu. Generálnym partnerom EKO témy je ZSE. V rámci projektu sme vytvorili Green fond v celkovej výške 6 000€ pre rok 2014. Fond ocenil biznis nápady mladých ľudí v témach obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť a ochrana prírody.

17 prihlásených projektov

Záujem získať finančnú investíciu z Green fondu prejavilo 17 zelených biznis projektov, ktoré žiadali celkovú sumu takmer 35 000€. Odborná komisia prezrela všetky prihlášky a rozhodla sa pozvať na finálne prezentácie týchto osem projektov:

  • Závlahový automat // inteligentný zavlažovací systém z Nových Zámkov
  • Destilator plastov // zariadenie destilujúce plasty do použiteľných palív
  • Bezpečnejšie korčule // služba tunningu korčúl o bezpečnostné LED osvetlenie
  • Aktívno pasívna rekuperácia // zariadenie využívajúce odpadové teplo z domu
  • Autonómna loď// monitorovacia stanica kvality vody navádzaná cez GPS
  • The E Cup // projekt kompostovateľných plastových pohárov
  • Foldee // skladná elektro-kolobežka ako alternatíva doprave do prepchatých miest
  • Ekočističky // nemrznúce zelené čističky odpadových vôd využívajúce baktérie a rastliny

Päť ocenených projektov

Komisia v zložení Vladislav Krížik (expert na vodné elektrárne), Miroslav Novák (expert na veterné turbíny), Michaela Jacová (senior konzultant Neulogy Ventures) a Radoslav Mizera (cleantech expert) rozhodla podporiť päť projektov: Závlahový automat, Destilátor plastov, Autonómna loď, Foldee a Ekočističky. Vybraným projektom postytneme okrem financií aj konzultačnú pomoc v oblasti doladenia biznis modelu, dokončenia prototypu ich projektu a získavania prvých platiacich zákazníkov.