VODA V KRAJINE

Opatrenia zmiernujúce klimatické zmeny a protipovodnové opatrenia v extravilane.pdf