ECOpulz

Pulzný vypúšťač je dávkovacie zariadenie, ktoré sa používa hlavne pre filtre koreňových čistiarní odpadových vôd, zemné filtre a iné zariadenia, vyžadujúce rýchle napúšťanie alebo naopak intenzívne vypúšťanie vody alebo inej tekutiny. Uplatnenie nájde hlavne pri pulzne kropených vertikálnych filtroch alebo pulzne vypúšťaných horizontálnych filtroch koreňových čistiarní odpadových vôd. Zariadenie funguje bez nutnosti napojenia na elektrickú energiu alebo iný zdroj energie a bez nutnosti zásahu obsluhy - vypustenie vody nastáva po dosiahnutí maximálnej definovanej úrovne hladiny vody v šachte. ECOPULZje vyrábaný ako samostatné zariadenie, ktoré je možné inštalovať prakticky do akejkoľvek šachty s prihliadnutím na množstvo akumulovanej vody, terénne podmienky alebo nevyhnutnosť betónovania šachty.

Výhody vypúšťacieho zariadenia :

  1. Zvýšenie účinnosti horizontálnych koreňových filtrov až o 50 % (CHSK, NH4-N)

  2. Jediné dostupné a fungujúe zariadenie pre vertikálne filtre koreňovýchčistiarní v Slovenskej republike

  3. Nulové prevádzkové náklady (nevyžaduje pripojenie elektrickej energie)

  4. Jednoduchá inštalácia a nastavenie ( v betónových ale aj plastových šachtách )

  5. Vyrobené výhradne z nerezových a plastových komponentov, čo zaručujedlhodobú životnosť.

  6. Nízka cena

Inštalácia pred vertikálne koreňové filtre

ECOPULZ s priemerom potrubia DN80 - DN150 sa používa ako samostatné vypúšťacie zariadenie preinštaláciu do existujúcej alebo novej šachty z betónu / plastu podľa špecifikácií zadávateľaECOPULZ v otvorenej šachte pre inštaláciu v nízkych hĺbkach a miernych nerovnostiach terénu (súčasťou ješachta + inštalovaný a nastavený vypúšťač)Pulzný vypúšťač v samonosnej valcovej šachte, určený pre hlboké výkopy a veľké nerovnosti terénu (súčasťoudodávky je samonosná robustná šachta + inštalovaný a nastavený vypúšťač)Pred vertikálne kropené koreňové čistiarneInštalácia za existujúce "klasické" horizontálne koreňové čistiarne, osadenie na odtokové potrubieZa novo realizované koreňové čistiarne, založené na prevládajúcom horizontálnom prúdeníPred novo realizované koreňové čistiarne, založené na vertikálnom prúdení odpadovej vody

•Pred vertikálne kropené koreňové čistiarne

Za existujúce "klasické" horizontálne koreňové čistiarne - osadenie na odtokové potrubie•Za novo realizované koreňové čistiarne, založené na prevládajúcom horizontálnom prúdeníodpadovej vody

CENOVÁ KALKULÁCIA

ECOPULZ.pdf

POKIAĽ VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS