Koreňová čistiareň - Vertikálny filter ECOver 

Prečo si vybrať Ekočističku®

Nie je ničím výnimočným ak sa v Ekočističke® udomácnia dnes už nie celkom bežné tvory ako vážky a motílice. Rôzne druhy týchto predátorov potom na záhrade plnia funkciu prirodzeného repelentu pretože sa živia drobným hmyzom ako sú napríklad komáre a otravné muchy. 

Ekočistička® (koreňová čistiareň odpadových vôd) odpadových vôd dokáže rovnako spoľahlivo fungovať pre rodinný dom ale aj ako čistiareň komunálnych vôd pre obec. Prevádzkové náklady obecnej čistiarne odpadových vôd  sú pritom až o 80 % nižšie ako pri klasickej mechanicko-biologickej čistiarni. 

Práve objekty ako penzióny, hotely alebo chaty ocenia že Ekočistička® sa dokáže vyrovnať aj s nestálym prítokom odpadovej vody (niekedy priteká odpadová voda naplno, inokedy vôbec). Čistiareň funguje a pekne sa rozrastá. Pritom sa do okolia uvoľňuje veľké množstvo vzdušnej vlhkosti a tým dochádza k prirodzenému ochladzovaniu mikroklímy okolia v čase letných horúčav. Každý, kto sa popri Ekočističke® prejde zaregistruje príjemnú zmenu teploty v horúcich dňoch. Rastlinný biotop nie je len útočiskom pre vážky a ďalších iných prirodzených predátorov otravného hmyzu ale aj pre niektoré druhy vtákov. VYJADRENIA ODBORNÍKOV

Ing. Maroš Salva (inžinier pre vodohospodárske stavby):„ V dnešnom uponáhľanom svete preplnenom informáciami ľudia nemajú záujem poznať ako technológie fungujú. Chcú od nich len to, aby fungovali spoľahlivo a jednoducho. Ekočističky sú riešením, za ktorých funkčnosť sa príroda zaručuje už desaťtisíce rokov.”

Ing. Roman Hromádka (Lesy SR) :„ Ekočistička je podľa môjho názoru plnohodnotná alternatíva voči chemickej ČOV, čoho dôkazom je aj počet vybudovaných ekočističiek v Európe. Fandím im aj ako lesník, nakoľko sa jedná o ekologickú technológiu šetrnú k životnému prostrediu, ktorá veľmi vhodne zapadá do krajiny a je jej súčasťou.”

Mgr. Juraj Kavecký (riaditeľ VTP-vedecko technologický park Žilina):„ Ekologické čističky sú výbornou alternatívou k súčasným možnostiam narábania s odpadovými vodami. Okrem ekologickej funkcie spĺňajú ajfunkciu estetickú. Nie nadarmo sú úspešné práve v severských krajinách či Nemecku, kde spotrebitelia okrem funkcie hľadia aj na ekologické a estetické hľadisko. “


VÝHODY KOREŇOVÝCH ČISTIARŇÍ

EKOČISTIČIEK
CENOVÁ KALKULÁCIA

Čistiareň odpadových vôd  pre 33 obyvateľov.  

bez elektrickej energie. 

Čistiareň odpadových vôd  pre 33 obyvateľov.  

bez elektrickej energie.Čistiareň odpadových vôd  pre 15 obyvateľov.  

bez elektrickej energie.


Čistiareň odpadových vôd  pre 5 obyvateľov.  

bez elektrickej energie.


Čistiareň odpadových vôd  pre 100 obyvateľov.  


bez elektrickej energie.


Čistiareň odpadových vôd  pre 100 obyvateľov.  

bez elektrickej energie.


Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd a jazierko na zachytávanie vody 

Prečo si vybrať Ekočističku.pdf

POKIAĽ VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS