ZELENÉ STRECHY

Zelenú či vegetačnú strechu zaraďujeme do vodozádržných opatrení. Vegetačné strechy navracajú zeleň do miest, ekologicky a aj esteticky podporujú životné prostredie. Vegetačné strechy akumulujú dažďovú vodu a následne uvoľňujú vlhkosť do prostredia, čím prispievajú výraznému zmenšeniu prehrievania vzduchu v mestách. Pri dnešných klimatických problémoch je zelená strecha rozumnejšou voľbou v súčasnej architektúre. V urbanizovanej krajine dochádza k extrémnemu prehrievaniu najviac.

Výhody zelených striech:

 • odľahčujú kanalizáciu
 • spomaľujú odtok dažďovej vody
 • produkujú kyslík
 • zadržujú oxid uhličitý
 • redukujú výkyvy teplôt
 • zabraňujú prehrievaniu striech
 • filtrujú častice prachu zo vzduchu a zabraňujú jeho víreniu
 • fungujú ako tepelná a zvuková izolácia
 • ekologické riešenie
 • znižujú teplotu ovzdušia
 • zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu
 • môžeme ich použiť ako záhradky na pestovanie byliniek
 • vytvárajú priestor pre hmyz
 • majú neobmedzenú životnosť
 • sú považované za nehorľavé
 • chránia nosnú konštrukciu pred UV žiarením

Zelené strechy sú nenáročné na údržbu, rozdeľujeme ich na extenzívne a intenzívne. Extenzívne strechy sú častejšie používané na rodinných domoch, chatách, menších stavbách, ktorých únosnosť je 60 – 300 kg.m−2. Na týchto strechách používame hrúbku substrátu od 6 cm do 20 cm. Pre extenzívnu výsadbu používame bylinky, rozchodníky,trávy, skalničky a menšie plazivé dreviny. Extenzívnu zeleň môžeme použiť na plochej streche, s minimálnym sklonom od 2° aj na šikmej streche s maximálnym sklonom do 30°. Intenzívnu strešnú zeleň realizujeme na väčších strechách, ktoré majú únosnosť až 1 000 kg.m−2, hrúbka substrátu na nich môže byť od 1 m až 1,3 m. Na týchto zelených strechách môžu byť vysadené záhrady s kvetmi, kríkmi a nižšími stromami.

Zelené strechy sú ekologickým riešením ako na Vašom pozemku zadržať čo najväčšie množstvo dažďovej vody. Nenechajte dažďovú vodu len tak odtiecť, zelená strecha Vám ušetrí financie na odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie a pozitívne pomôžete životnému prostrediu.