ZELENÉ RIEŠENIA

PRÍKLADY HOSPODÁRENIA S VODOU

Príroda nám poskytuje jednoduché a prirodzené riešenia v podobe vodozádržných opatrení a koreňových čistiarní odpadových vôd. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na zmiernenie klimatických zmien vo svete.

KOREŇOVÁ ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ NÁDRŽE

NÁHRADA A VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV

RETENČNÉ A KÚPACIA JAZERÁ

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

VEGETAČNÉ STENY

ZELENÉ STRECHY

Čítať viac

UMELO VYTVORENÉ MOKRADE

ECObag - ZELENÉ OPORNÉ MÚRY

POKIAĽ VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS