DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

Dažďová záhrada je vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody zo spevnených plôch /striech, chodníkov, parkovísk,.../. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Realizuje sa v pomere 1:3 až 1:5 podľa absorpčnej funkcie pôdy. Cena začína od 80€/m2

CENOVÁ KALKULÁCIA

jj

POKIAĽ VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS