DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

Dažďová záhrada je vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch /striech, chodníkov, parkovísk,.../. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Realizuje sa v pomere 1:3 až 1:5 podľa absorpčnej funkcie pôdy. Cena začína od 120€/m2

jj

POKIAL VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS