UMELO VYTVORENÉ MOKRADE

UMELO VYTVORENÉ MOKRADE

Umelo vytvorené mokrade odstraňujú dusík a fosfor z pritekajúcich vôd, počas sucha zadržiavajú vodu v krajine. Mokrade stabilizujú vodný režim vo svojom okolí, sú tiež miestami s najvyššou biodiverzitou. Radi Vám podaríme a vypracujeme návrh s cenovou ponukou.

POKIAL VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS