VEGETAČNÉ STRECHY


VEGETAČNÉ STRECHY

Vegetačné strechy navracajú zeleň do miest, ekologicky a aj esteticky podporujú životné prostredie. Vegetačné strechy akumulujú dažďovú vodu a následne uvoľňujú vlhkosť do prostredia, čím prispievajú výraznému zmenšeniu prehrievania vzduchu v mestách. Pri dnešných klimatických problémoch je zelená strecha rozumnejšou voľbou v súčasnej architektúre. V urbanizovanej krajine dochádza k extrémnemu prehrievaniu najviac. Ceny začínajú od 80€/m2

CENOVÁ KALKULÁCIA

POKIAĽ VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS

Zelené strechy ZINCO_ECOPLANET.pdf