VERTIKALNE KOREŇOVÉ ČISTIARNE

AKO TO FUNGUJE

Ekologické čističky odpadových vôd (ČOV) je izolované štrkové pole, do ktorého sa privádza znečistená odpadová voda. V štrku sú vysadené vodné rastliny, slúžiace na vyčistenie vody. Rastliny prečistia vodu za pomoci svojich koreňov a aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Baktérie žijú s rastlinami v harmónii a symbióze. Môžeme povedať, že koreňové čističky odpadových vôd recyklujú vodu a chránia životné prostredie. V súčastnosti je žumpa najhoršie a najnákladnejšie riešenie nakladania s odpadovými vodami.

Rastliny ku koreňom privádzajú kyslík a baktérie za to rozkladajú zložité chemické látky na jednoduchšie, ktoré rastlina spotrebuje. Celý systém je postavený na prírodnej báze a nepoužíva žiadne technické súčasti, ktoré by mohli časom vypovedať svoju službu.

Koreňové čistiarne(čov) sa napájajú na už existujúcu usadzovaciu nádrž alebo septik. Čistiarne staviame v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a sú schválené úradom Životného prostredia. Výpust z čistiarne je buď do existujúceho toku alebo do okrasného jazera(zbernej nádrže), požiarnej nádrže.

CENOVÁ KALKULÁCIA

Koreňová čistiareň - Kaštiel vo sv.Antone 100EOKoreňová čistiareň - Kaštiel vo sv.Antone 100EOVYJADRENIA ODBORNÍKOV

Ing. Maroš Salva (inžinier pre vodohospodárske stavby):„ V dnešnom uponáhľanom svete preplnenom informáciami ľudia nemajú záujem poznať ako technológie fungujú. Chcú od nich len to, aby fungovali spoľahlivo a jednoducho. Ekočističky sú riešením, za ktorých funkčnosť sa príroda zaručuje už desaťtisíce rokov.”

Ing. Roman Hromádka (Lesy SR) :„ Ekočistička je podľa môjho názoru plnohodnotná alternatíva voči chemickej ČOV, čoho dôkazom je aj počet vybudovaných ekočističiek v Európe. Fandím im aj ako lesník, nakoľko sa jedná o ekologickú technológiu šetrnú k životnému prostrediu, ktorá veľmi vhodne zapadá do krajiny a je jej súčasťou.”

Mgr. Juraj Kavecký (riaditeľ VTP-vedecko technologický park Žilina):„ Ekologické čističky sú výbornou alternatívou k súčasným možnostiam narábania s odpadovými vodami. Okrem ekologickej funkcie spĺňajú ajfunkciu estetickú. Nie nadarmo sú úspešné práve v severských krajinách či Nemecku, kde spotrebitelia okrem funkcie hľadia aj na ekologické a estetické hľadisko. “

VÝHODY KOREŇOVÝCH EKO ČISTIČIEK

  • Nepotrebujú elektrickú energiu

  • Vyžadujú minimálnu údržbu

  • Majú dlhodobú životnosť

  • Dokážu čistiť všetku vodu z domácnosti

  • Priaznivo ovplyvňujú mikroklímu okolia

  • Esteticky dopĺňajú okolie

  • Veľmi dobre sa vyrovnávajú s nestálym prítokom odpadovej vody

  • Sú vhodné aj ako obecné čistiarne

  • Potrebujú veľmi nízke prevádzkové náklady oproti iným druhom čistenia

CENOVÁ KALKULÁCIA

Koreňová čov penzion

Koreňová čov rodinný dom 6EO


Koreňová čov rodinný dom 6EO


Svätý Anton 100EO