EKOLOGICKÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

MY TVORÍME HODNOTY

Nenechajte Vaše peniaze odtiecť. Ekočistička je koreňová ekologická čistiareň odpadových vôd. Tento typ ČOV je top riešením z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja. Ide o ekologické a ekonomické riešenie čistenia a recyklácie odpadovej vody vo svete, ktorého dizajn Vás očarí.

ČISTIARNE

Sú určené pre Chaty, domy, obce, rekreačné zariadenia. Pre všetky objekty, ktoré produkujú odpadovú vodu. – Je to 100% funkčné patentované riešenie ktoré funguje bez mechanických častí, elektrickej energie, má priaznivý vplyv na klimatické zmeny a ročný servis Vás stojí 0€/ročne.

PRÍKLADY HOSPODÁRENIA S VODOU

Príroda nám poskytuje jednoduché a prirodzené riešenia v podobe vodozádržných opatrení a koreňových čistiarní odpadových vôd. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na zmiernenie klimatických zmien vo svete.

KOREŇOVÁ ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

NÁHRADA A VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV

RETENČNÉ JAZERÁ

PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ NÁDRŽE

VEGETAČNÉ STENY

ZELENÉ STRECHY

UMELO VYTVORENÉ MOKRADE

NAŠI PARTNERI

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Vítaz - najlepší nápad 2014
Sklolaminátové nádrže a žumpy