MY TVORÍME HODNOTY

ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o. je rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá prináša svojim zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti nakladania a hospodárenia s vodou.

Našim cieľom je navrhovať dlhodobo a jednoducho prevádzkovateľné čistiarne odpadových vôd, ktoré sú zároveň ekonomicky návratné.

Ďalšou neoddeliteľnou činnosťou našej spoločnosti je navrhovanie, projekcia a realizácia vodozádržných opatrení, ktoré pozitívne ovplyvňujú nepriaznivé zmeny klímy ako sú napr. čoraz väčšie suchá alebo nečakané bleskové povodne.

Plne si uvedomujeme že hodnota je voda a preto navrhujeme trvalo udržateľné riešenia, na princípoch obehového hospodárenia.

PRÍKLADY HOSPODÁRENIA S VODOU

Príroda nám poskytuje jednoduché a prirodzené riešenia v podobe vodozádržných opatrení a koreňových čistiarní odpadových vôd. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na zmiernenie klimatických zmien vo svete.

KOREŇOVÁ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

NÁHRADA A VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV

RETENČNÉ JAZERÁ

PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ NÁDRŽE

VEGETAČNÉ STENY

ZELENÉ STRECHY

UMELO VYTVORENÉ MOKRADE

NAŠI PARTNERI

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Vítaz - najlepší nápad 2014
Sklolaminátové nádrže a žumpy